MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

ALICI’nın SATICI’ya ait https://lagudesign.com/ internet sitesinden (bundan böyle “SİTE” olarak anılacaktır) elektronik ortamda siparişini verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/lerin (Ürün/Ürünler) satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

2.1. ÜRÜN NİTELİKLERİ:

SATICI’nın https://lagudesign.com/ internet sitesinde belirttiği niteliklere ve satış fiyatına sahip ürün/ürünlerdir.

2.2. ÖDEME ve TESLİMAT

2.2.1. ALICI, kredi/banka kartı veya EFT/havale aracılığı ile peşin veya taksitli şekilde ödeme yapacak olup; Ürünler, SATICI’ya siparişin iletildiği günden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde anlaşmalı nakliye firması vasıtası ile Teslimat Adresi’ne teslim edilecektir.

2.2.2. Teslim anında ALICI’nın ya da ALICI’nın belirlediği üçüncü kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

2.2.3. Ürün teslim masrafı olan nakliye ücreti, ürün bedeline dahil olmayıp; ALICI tarafından ödenecektir.

2.2.4. ALICI’nın kusuru veya ihmali dolayısıyla Ürünler’in belirtilen süre içerisinde ve/veya taahhüt edilen şekilde ve kişiye teslim edilememesi durumunda SATICI’ya sorumluluk atfedilemez.

2.2.5. TARAFLAR, aşağıdaki şartların SATICI tarafından sağlanması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta başka bir Ürün’ün tedarik edilebileceği hususunda mutabıklardır:

a) Haklı bir nedenle sözleşme konusu Ürün’ün tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması.

b) ALICI’nın açık ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilerek başka bir Ürün tedarik edileceği hususunda onay alınması.

2.2.6. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün tedarikinin imkânsızlaşması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

2.2.7. ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile Ürün’ün tesliminden sonra ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Ürün’ü 3 (üç) iş günü içinde ALICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye masrafını SATICI üstlenmez.

3.2.8. Ön Bilgilendirme Formu’nun onaylanarak Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesinden sonra, herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez ise veya banka ödemesi iptal edilirse, ALICI’nın Ürün bedelini ödeyerek SATICI’yı bilgilendirmesine dek; SATICI Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden imtina eder.

2.2.9. SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu Ürün/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (i) siparişin iptal edilmesini, (ii) Sözleşme konusu Ürün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya (iii) teslimat süresinin mücbir sebebin/engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 3 iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

3. GENEL KOŞULLAR

3.1. ALICI, SİTE’de Ürün/lerin temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3.2. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, adres, siparişi verilen Ürün/lere ait temel özellikler, Ürün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.3. SATICI, Sözleşme konusu Ürün/lerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen nitelikleri haiz, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

3.4. ALICI, Sözleşme konusu Ürün/lerin temel özelliklerine SATICI’nın [●] adlı internet sitesinden ulaşılabilir. ALICI, SATICI’nın indirim ve kampanya dönemlerinde herhangi bir bildirime ihtiyaç duymaksızın her zaman Ürün/lerin temel özellikleri ve fiyatlarına ilişkin değişiklik ve güncelleme yapabileceğini kabul eder. SATICI tarafından indirim veya kampanya dönemi öngörülmesi halinde, Ürün/lerin temel özellikleri ve satış fiyatları bu dönem için geçerli olacaktır. ALICI, ilgili dönemin sona ermesi ya da Ürün/lerin stoklarda bulunmaması nedeniyle, Ürün/lere ilişkin bilgilere ulaşamayabileceğini kabul eder.

4. CAYMA HAKKI

4.1. ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt ederiz. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yer verilen ve aşağıda belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlar saklıdır.

4.2. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ün SATICI’nın yukarıda belirtilen Ürün iade adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye anlaşmalı nakliye firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın SATICI’nın anlaşmalı olduğu anlaşmalı nakliye firması aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, ALICI iadeye ilişkin ek masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.

4.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI’ya bu hakkın kullanıldığı;

a) SATICI’nın [●] adresine yazılı olarak veya
b) bir sürekli veri taşıyıcısı ile [●] e-posta adresine gönderilecek bir e-posta veya [●] linki üzerinden ulaşılabilecek İletişim formu aracılığı ile
bildirebilecektir.

4.4. ALICI, cayma hakkını kullanırken;

a) ALICI’ya veya ALICI’nın Teslim Edilecek Kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)

b) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek Ürün/leri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde SATICI tarafından belirlenen [●] nakliye firması ile SATICI’ya gönderecektir.

(***) ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda, ALICI’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, Ürün’ü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (ALICI’nın tacir gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu Ürün’e ait faturanın tacir ALICI adına kesilmesi durumunda; ALICI, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkanlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)

  ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır. 

4.5. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürün bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

4.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen Ürün, cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ALICI tarafından SATICI’nın belirlediği [●] nakliye firması aracılığıyla SATICI’nın belirtmiş olduğu adrese ek ücret talep edilmeden gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan SATICI’ya gönderilen Ürün/lere ait nakliye ücreti ALICI tarafından karşılanacaktır. ALICI bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.

4.7. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde TÜKETİCİ cayma hakkını kullanamaz:
a) Tüketicinin özel istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar;
b) çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar;
c) tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mallar;
d) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;
e) malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri;
f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler;
g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar;
h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti;
ı) tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar;
i) elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ve tüketici onayı ile cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler ve
j) ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler.

SATICI tarafından satışa sunulan Ürün’ün, ALICI’nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI’nın işbu Sözleşme’ye konu Ürün için cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI bu hususta bilgisi olduğunu kabul ve beyan eder.

5. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

SATICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşme’sindeki yükümlülüklerini yerine getirirken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuat ve SATICI’nın [●] adlı internet sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme kapsamında SATICI tarafından elde edilen ALICI’nın kişisel verileri, ilgili internet sitesinden ürün ve kampanyaları sunmak; hizmetleri geliştirmek; teslimat, nakliye, iade vb. konulara ilişkin sorunların çözüme kavuşturulması; ALICI’nın açık rızasının bulunması halinde ürünler, sipariş ve hizmetler hakkında bilgilendirme, reklam-tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ve işbu Sözleşme ve taraflar arasındaki sair sözleşmelerin ifası amacıyla kullanılabilecektir. ALICI, teknik, lojistik vb. Konularda SATICI’nın işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla ALICI’ya ait bilgileri 3.kişilere aktarabileceğini kabul eder ve onay verir.
SATICI, Ürün/lerin satışının gerçekleştirilebilmesi için [●] adlı internet sitesine ALICI tarafından girilen bilgilerin ve ALICI tarafından yapılan işlemlerin güvenliğini sağlamak amacıyla günümüz teknolojisine uygun, güvenilir bir internet sitesi altyapısı kullanmakta ve gerekli önlemleri almaktadır. Bununla birlikte, ALICI cihazı ve bağlantısında yeterli güvenliğin sağlanamamasından ve yetkisiz şekilde internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanan sorumluluk ALICI’ya aittir.
ALICI, Sözleşme’nin yerine getirilmesi için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, telefon, e-posta/mail, faks ve diğer elektronik iletişim araçları ile kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

ALICI, [●] adlı internet sitesinin ya da internet sitesinde yer alan tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bunlara ilişkin tüm unsurların SATICI’ya ait ve/veya SATICI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta SATICI ve/veya lisans verenlerine ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini SATICI’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI, SATICI’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.
Aksi takdirde, ALICI ve lisans verenleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’nın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

7. İHTİLAFLARIN HALİ VE YETKİLİ MAHKEME

Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinde belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketici sıfatını haiz ALICI’nın Ürün’ü/Ürünleri satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

0

Start typing and press Enter to search

Open chat